Búracie práce

titulka

Poskytujeme svoje služby v oblasti búracích a demolačných prác budov , domov a stavieb a komunikácii. Pri búracích prácach dbáme na viac aspektov, ktoré zabezpečujú kvalitné prevedenie ale najdolezijsia je bezpecnost. Používame svoju techniku a strojový park s hydraulickým kladivom ,no v niektorých prípadoch je nevyhnutné ručné búranie a asistencia. Cielom búracích prác je efektívne vytvoriť priestor pre novú stavbu ale spraviť "čistú" plochu .

Pri búracích prácach vzniká pomerne veľké množstvo odpadu. Pre našich klientov zabezpečujeme všetky služby súvisiace s odvozom, uložením, zneškodnením resp. zhodnotením vzniknutého odpadu v súlade so zákonom 409/2006 Z.z. o odpadoch.

Cenník búracích prác

Cena sa spracúva na základe osobnej obhliadky a náročnosti stavby