Zemné práce

titulka

Za pomoci našej techniky realizujeme zemné a výkopové práce rozneho druhu. Našou výhodou je, že na stavbe dokážeme vykonávať práce od začiatku stavby až po finalizáciu. Ponúkame zemné prace od drobných prác až po rozsiahle projekty a kompletné realizácie.

Služby:

  • výkop základov (domy, ploty, garáže, chaty)
  • inžinierske siete (voda, plyn, elektrika, kanalizácie)
  • výkop jám (bazény, pivnice, ČOV, žumpy, vodomerné šachty)
  • odkopávanie základov
  • hutniace, vibračné práce
  • nakladanie sypkých materíalov
  • skrývka ornice
  • demolačné práce

Výkopove prace:

Realizujeme výkopy stavebných jám , základových pásov a rýh akejkolvek hĺbky a veľkosti. Máme bohaté skúsenosti v pokládke inžinierskych sieti ako kanalizácia, vodovod, plynovod. Vykonáme presun zeminy a materiálov ako aj likvidáciu a odvoz stavebného odpadu a suťe.